سيستم هاي اتوماسيون اداري 

   مکاتبات اداری جزء لاینفک یک سیستم اداری و در حقیقت قلب تپنده آن محسوب می شود . هر سازمانی برای دستیابی به اهداف و مقاصد مورد نظر خود ناگزیر از برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و پیگیری امور می باشد و در این راه ، بهره مندی از یک سیستم منظم ، قوی و سهل الوصول در عرصه مکاتبات اداری عاملی بسیار موثر است .

        شرکت تحليلگران عصرارتباطات ، در راستای پاسخگوئی به نیاز سازمانهای مختلف در زمینه اتوماسیون اداری ، نرم افزارهايي طراحی و عرضه کرده است که در عین سادگی و سهولت کار با آن ، دارای کارآیی بالا و امکانات متعدد برای کاربران خود می باشد

 .

 

سفارش خرید
دریافت اطلاعات
درخواست دمو
ارسال نظر و پیشنهاد

  میانبر سیستمها :

1- سیستم اتوماسیون اداری PaperLess   (پیک)

2-سیستم دبیرخانه و بایگانی اسناد (قاصد)

3-سیستم آرشیو اسناد (بایگان)

4-سیستم مصوبات هیئت مدیره

 

 
   
Copyright 2007, Tahlilgaran E Asre Ertebatat Software Group .